INFO

OSTEOPATI

 

Osteopati er en manuel og holistisk behandlingsform, oprindeligt udviklet af M.D. Andrew Taylor Still (1828-1917). Det er baseret på en detaljeret viden om kroppens funktioner og strukturer, samt sammenhængen mellem disse.

Osteopati til heste bygger på de humane principper, tilpasset og modificeret til hestens særlige behov.

 

En grundig undersøgelse, baseret på en dyb forståelse af hestens anatomi, fysiologi, neurologi og biomekanik, fokuserer på at identificere bagvedliggende årsager til restriktioner. Selv små restriktioner i mobilitet kan have en stor effekt på hestens sundhed og dens bevægelsespotentiale. 

 

Behandlingen sigter mod at reducere restriktioner og optimere mobiliteten mellem alle bevægelige strukturer - led, muskler, bindevæv, nervesystem, kredsløb, organer og i kranio-sakral systemet. Herved åbnes op for kroppens egen evne til at korrigere, regulere og helbrede.

 

Jeg er certificeret af  "The International register for Equine Osteopathy EDO" (IREO) og medlem af "Worldwide Alliance of Equine Osteopaths (WAEO)", begge arbejder på at sikre den højst mulige standard indenfor Osteopati til heste.

PROPRIOCEPTION

OG SYMMETRI

 

Den proprioceptive sans fortæller hjernen hvor de forskellige dele af kroppen befinder sig i.f.t. hinanden og i.f.t. omgivelserne.

 

Input til det proprioceptive system kommer især fra muskler, sener, hud og led, både når hesten står stille og når den er i bevægelse. Herunder også information om omgivelserne, f.eks. underlaget den træder på.

 

Ofte kan restriktioner i kroppen, helt eller delvist, blokere for at signalerne fra periferien, når uhindret frem til hjernen. Derved mindskes bevidstheden om hvad der sker i de forskellige dele af kroppen.

 

Arbejdet med det proprioceptive system sigter derfor først og fremmest mod at aktivere de ansvarlige nervebaner, helt ude fra hovene, samt resten af kroppen, via rygmarven, op til hjernen.

 

Ved hjælp af både træning fra jorden, proprioceptivt input og manuel behandling, sigtes der mod at optimere hestens proprioception og symmetri.

Dette kan være essentielt for forebyggelse af skader, samt reducere risikoen for opbrud af skade i.f.m. genoptræning.

 

 

 

Vetcur laver unikke og virkningsfulde tilskuds og foder produkter til hest, hund og kat.

De er udviklet til at kunne understøtte og normalisere vitale processer i kroppen helt ned på celleniveau. De forskellige produkter giver mulighed for at sætte ind på forskellige niveauer i kroppen, afhængigt af det individuelle behov.

 

Produkterne understøtter hver deres forskellige system i kroppen, f.eks;

 

  • fordøjelseskanalen
  • luftveje
  • immunsystemet
  • bevægeapparatet
  • blodforsyning
  • nerve og hormonsystem
  • m.m

 

Ofte vil en kombination af relevante produkter have den bedste effekt.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere info og priser.

 

Læs mere om produkterne på vetcur's egen hjemmeside - her.

 

 

Baggrundsinfo - TV klip.